Citat och tänkvärda ord

Pengar ger dig välstånd, men goda vänner gör dig rik ♥

Att lära sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid förstått, men på ett nytt sätt.

Det är med kärlek som med affärer, källan till framgång är kommunikation.

Om en människa önskar att hennes drömmar ska bli verklighet gör hon klokt i att vakna först.

Misstag är bra som dåliga exempel.

Den som inte gör några misstag gör vanligtvis ingenting alls.

Vi lär av historien att vi inget lär av historien.

Rusningstid är när alla står stilla.

Jag behöver inte inledas i frestelse.
Jag kan gå själv.

Pessimisten säger att det är ett moln för solen.
Optimisten säger att det är en sol bakom molnet.

Ingenting är ingenting, men någonting är heller inte mycket.

Det gäller att ha modet att vara den man är och inte tappa modet för att man är den man är.

Var dig själv, det finns redan så många andra.

Bättre att tiga och tas för ett fån än att tala och
undanröja alla tvivel.

Det är inte alltid så att det man säger låter som det man tänker.

Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.

Bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna.

Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå.

Det vi gör gärna gör vi ofta bra.

Den som är herre över sina passioner är slav under sitt förnuft.

Du kan inte förhindra att sorgens fåglar flyger över ditt huvud men du kan förhindra att de bygger bo i ditt hår.

Du måste tro på kärleken även om du inte äger den.
Du måste tro på solen även om du inte ser den.
Du måste tro på livet även om du ska lämna det.

Politikerna är som duvor.
Vi matar dem i valtider och
efter valet så skiter de på våra huvuden.

Kärlekens lillasyster heter vänskap.

Kärleken är som en liten fågel.

Om du kramar den för hårt så dör den

om du håller för löst så flyger den sin
kos.

Kärleken klädd i sorgmantel heter empati.

Det är en sak hur verkligheten ser ut och
en helt annan sak hur man tolkar den.

Intuition är intelligensens förfining. En förening
av förnuft och känsla

Ditt hem är en plats där du kan klia dig var du vill.

Det finns tre sorters män:
De som får saker att hända.
De som ser saker hända.
De som undrar vad som skett.

Livet är som en golfboll:
En lång serie av hårda slag tills man ligger där i ett hål i jorden.

Optimisten ser en möjlighet i varje problem.
Pessimisten ser ett problem i varje möjlighet.

Alla våra gäster bereder oss glädje,
en del av att komma, en del av att gå.

Jag skulle trivas bättre om dagarna började senare.

Ingenting är omöjligt för den som inte behöver göra det själv.

Världen kan delas in i personer som gör saker och personer som tar åt sig äran för saker. Försök att ingå i den första gruppen, för där är konkurrensen minst.

Barn börjar med att älska sina föräldrar, senare fördömer de dem.
Sällan, om någonsin förlåter de dem.

Det är märkligt att livet lär oss att ha tålamod. Ju kortare tid vi har kvar desto bättre är vi på att vänta.

Kärlek förstör sinnesfriden.

Hemligheten bakom lycka är att få andra att tro att de är orsaken till den.

Den som lever ett ytligt liv får ärr.

Artig konversation är ofta varken det ena eller det andra.

Det behövs ofta mer mod för att byta åsikt än för att hålla fast vid den man har.

Det bästa sättet att få ett arbete att verka svårt är att skjuta upp det
/Winston Churchill

"Det är bättre att ta ut glädjen i förskott än att inte glädja sig alls"

"Glöm inte vilken skatt en vanlig dag är"

"Vänta inte på den stora lyckan, så att du missar den lilla"

"Hitta roten till det goda och ge den näring"

"Lycka är att vara behövd"

"All eld slocknar, om man inte håller den vid liv"

"Naturliga ting åldras vackrast"

"Lev i nuet och känn att du har tillfredsställelsen just där du är - inte
runt knuten"

"Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket"

"Våga älska också dig själv"

"Vad vore livet utan chanstagningar"

"Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre"

Lär av gårdagen, dröm om framtiden men lev idag.

Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de kloka så fulla av tvivel

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Försök att göra någon glad varje dag även om det så bara är dig själv.

Det är inte bergen framför dig som sliter ut dig, det är gruset i dina skor!

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund- att inte våga är att förlora sig själv.

“Alla har vi en skruv lös - den som inte tror det har två.”

Bli inte orolig om allt bara känns bra- det går snart över:)

En av livets hemligheter är att kunna förvandla stötestenar till stenar att kliva på;)

Det ljugs aldrig så mycket som före ett val, under ett krig och efter en jakt  -  Otto von Bismarck

I sanning, ingen blir vis som inte känner mörkret  -  Herman Hesse

Sanningen och förnuftet är sällan ovänner  -  Drottning Kristina

Problemet är inte de onda människorna, utan de goda människornas tystnad  -  Martin Luther King

Den enda människa du kan ändra på är dig själv  -  Ordspråk

Fantasi är viktigare än kunskap  -  Albert Einsten

Man bör säga sanningen, men alla sanningar bör inte sägas  -  Drottning Kristina

En kris är ett produktivt tillstånd. Man ska bara avlägsna bismaken av katastrof  -  Max Frisch

En dåre säger vad han vet, en vis vet vad han säger - Judiskt ordspråk

Undervisning är att tillägna sig konsten att utnyttja kunskaper  -  A N Whitehead

Klokheten har vi från våra erfarenheter  -  Sacha Guitry

Störst bland stormakter - vanmakten  -  Hans Ruin

Början är hälften av det hela  -  Platon

Att fråga riktigt, är att veta mycket  -  Arabiskt ordspråk

Gamla är unga som blivit äldre -  Ester Möller

Förr var det ohyran som fick folk att flytta. Nu är det hyran.  -  Kjell Sundberg

Visdomsord faller ofta på hälleberget, men ett vänligt ord är aldrig bortkastat.  -  Sir Arthur Helps

Vi lever alla under samma himmel, men vi har inte alla samma horisont.  -  Konrad Adenauer

Amatörer är sådana som gör något för ingenting. Proffs är sådana som inte gör någonting för ingenting.  -  Jacques Tati

Vi kan inte uträtta stora saker, bara små saker med stor kärlek.  -  Moder Teresa

Mer arbete betyder större framsteg. Men framsteg innebär emellertid också mer arbete.  -  Den Xiaoping

Den som inte kan styra sin tid, kan inte styra något annat heller.  -  Claus Möller

Det är gott att ha medmänniskor, men det är av motmänniskor vi har mest att lära.  -  Margaret Haikola

Skillnaden mellan geniet och dumheten är att geniet har sina begränsningar.  -  Thorvald Gahlin

Om man lägger all världens ekonomer i en enda lång rad når de ändå aldrig en punkt där de är eniga.  -  Gunnar Sträng

Livet är något som händer medan man är upptagen med något annat.  -  John Lennon

Ingenting är omöjligt för en man som inte behöver göra det själv.  -  Earl Wilson

Vi ser inte saker som de är, vi ser saker som vi är.  -  Anais Nin

Livet, det är konsten att dra sig fram tills man kan dra sig tillbaka.  -  Okänd

Bra gjort är bättre än bra sagt.  -  Franklin

Det är bara i lexikon som lön kommer före möda.  -  Artur Brisbane

Vår position avgör vad vi ser.  -  Ylva Eggehorn

Det är dyrt att leva, men i priset ingår en resa runt solen varje år.  -  Nikikid

Det är aldrig för sent att få minnen för livet.  -  Bo Säfström

Liksom det behövs lager för att upprätthålla en hög moral, så behövs det hög moral för att upprätthålla lagarna.  -  Niccolò Machiavelli

Personer som saknar humor förstår sällan allvar.  -  Carl Zetterström

Genom att troget arbeta åtta timmar om dagen kanske du slutligen får bli chef och arbeta tolv timmar om dagen.  -  Robert Frost

Vi lever i en tid av många frågor och inga enkla svar.  -  Odd Engström

Det är den djupa okunskapen som framkallar den tvärsäkra tonen.  -  Jean de la Bruyére

Priset är vad du betalar, värdet är vad du får.  -  Okänd

Jorden tillhör inte människan, det är människan som tillhör jorden.  -  Indianhövding

Mänskligheten måste göra slut på kriget, annars gör kriget slut på mänskligheten.  -  John F. Kennedy

Människan är som viner; med åren blir de dåliga surare och de goda bättre.  -  Cicero

Utan tvivel är man inte riktigt klok.  -  Tage Danielsson

Ingen fågel lyfter för högt om den lyfter på egna vingar.  -  William Blake

Tro aldrig ett rykte förrän det har dementerats officiellt.  -  Okänd

Historien är livets läromästare.   -   Cicero

Bättra att dö stående än att leva på knä.  -   Dolores Ibarurri

Mitt skratt är mitt svärd och min glädje min sköld.   -   Martin Luther

Modigast är den som vågar sig som man är.   -   John Lancaster Spalding

Kasta inte bort tårar på gamla sorger.   -   Euripides

Jag vet vad jag flyr ifrån men inte vad jag söker.   -   Michel De Montaigne

Förr var jag lyckligt omedveten, nu är jag olyckligt medveten.  -  Henrik Tikkanen

För att komma till källan, måste man simma mot strömmen.   -   Stanislaw Jerzy Lec

En lögnare tror vi inte, inte ens när han talar sanning.  -  Marcus Tullius Cicero

Det enda här i livet du skall ta till fånga är ditt förnuft.   -   Rolf Fridholm

Offra inte det verkliga livet på karriärens altare

Världen kan delas in i personer som gör saker och personer som tar åt sig äran för saker. Försök ingå i den första gruppen, för där är konkurrensen minst.

We can always live on less when we have more to live for

Varför Du aldrig får en ledig dag när Du vill

Du vill alltså ha ledigt 1 dag!

Vet Du vad Du begär?

Året har 365 dagar, och Du arbetar ju inte precis varje dag!

Under 52 veckor har Du ledigt 2 dagar varje vecka, 104 dagar försvinner här

Återstår 261 arbetsdagar.

Du är ledig 16 timmar varje dag. Detta blir sammanlagt 170 dagar

Återstår 91 dagar som Du kan arbeta.

Varje dag tar Du lunch 1 timma vilket blir totalt 38 dagar

Återstår 53 dagar för arbete.

Under dessa behöver Du inte arbeta alls under 6 röda dagar.

Återstår 47 arbetsdagar.

Varje dag tar du 20 min kafferast - totalt 21 dagar till försvinner.

Återstår 26 arbetsdagar.

Av dessa försvinner 25 dagar som semester.

Återstår 1 arbetsdag!

Du måste väl förstå att den dagen kan Du inte få vara ledig på!

"En kommitté är en grupp odugliga, utsedda av de ovilliga att göra det omöjliga."

 

Vad är livet?

Det som är mest orättvist med livet är sättet det avslutas.

Jag menar, livet kan vara ett sant helvete. Det tar upp det mesta av ens tid och vad får man ut av det ? Döden! Vad är det, en bonus?

Jag tycker att livet borde levas baklänges. Först borde man dö, få det avklarat.

Sedan kan man leva på ett ålderdomshem tills man kastas ut därifrån för att man är för ung.
Man får en guldklocka och börjar jobba. Man jobbar 40 år tills man börjar plugga.
Man dricker sprit och sätter på brudar/grabbar och förbereder sig för högstadiet.
Man går i mellan- och lågstadiet, blir ett barn, man leker, har inget ansvar, blir en baby,
kryper in i mammas mage, flyter runt i 9 månader och slutar som en orgasm!

Tänkvärt:
Det handlar om en 92 årig man. Alltid välklädd, perfekt rakad och kammad enligt senaste stuket redan klockan 8 om morgnarna. Detta trots att han knappt har ledsyn.
Idag flyttade han till ålderdomshemmet. Hans 70 åriga fru gick nyligen bort och detta gjorde flytten nödvändig.
Efter flera timmars tålmodig väntan i receptionen log han varmt när de berättade att hans rum var färdigt.
När han manövrerade sin rullator mot hissen gavs han en visuell
beskrivning om hur hans rum såg ut, inklusive detaljer om gardiner och utsmyckning.
"Jag älskar det" sade han med samma entusiasm som en åttaåring som just fått en valp.
Men du har inte sett det än försökte man…
Det har inte med rummet att göra. Lycka är något man kan bestämma i  förväg. Om jag gillar rummet beror inte på hur möblerna ser ut och
är placerade – det beror på min inställning.
Jag har redan bestämt mig att älska rummet. Min lycka är ett beslut som jag tar varje morgon.
Jag har ett val. Jag kan ligga kvar i sängen och klaga över alla mina kroppsdelar som  fungerar dåligt eller inte fungerar alls
– eller ta mig ur sängen och vara tacksam över de delar som fortfarande fungerar.
Varje ny dag är en gåva och så länge som jag kan öppna mina ögon skall jag fokusera på den dagen och njuta av alla fina minnen jag har och fylla den med nya.
Ålderdomen är som ett minnenas bankkonto. Du plockar ut de minnen som du lagt in under din livstid.
Så mitt råd till dig är fylla varje dag med goda minnen i din minnesbankkonto.
Jag fortsätter att sätta in i mitt.
Några enkla råd som leder till lycka
1. Befria ditt hjärta från hat.
2. Befria ditt sinne från bekymmer.
3. Leva enkelt.
4. Ge mer.
5. Förvänta dig mindre.

Tre bevis för att Jesus var mexikan:
* Han hette Jesus
* Han var tvåspråkig
* Han blev alltid trakasserad av myndighetspersoner

Samtidigt finns goda bevis för att Jesus var svart:
* Han kallade alla för "broder"
* Han tyckte om gospel
* Han kunde inte få en rättvis rättegång

Men det finns också goda bevis för att Jesus var jude
* Han gick i sin faders fotspår
* Han bodde hemma tills han var 33
* Han använde olivolja

Tre starka bevis talar för att Jesus var italienare
* Han gestikulerade med händerna när han pratade
* Han drack vin till varje måltid
* Han var säker på att hans mamma var oskuld, och hans pappa var säker på
  att han var Gud

Tre bevis pekar på att han kan ha varit från Kalifornien
* Han klippte aldrig håret
* Han gick omkring barfota
* Han grundade en ny religion

Men det finns också goda belägg för att han var irländare:
* Han gifte sig aldrig
* Han berättade alltid historier
* Han älskade att vara ute i landskapet

MEN - de mest övertygande bevisen talar faktiskt för att Jesus var KVINNA!
* Han blev tvungen att utfodra en stor mängd människor på kort varsel,
fast det inte fanns någon mat
* Han försökte göra sin röst hörd bland massor av karlar som inte fattade
ett dugg
* Till och med när han var död var han tvungen att gå upp för att det
fanns mer jobb för honom att göra...

RELIGIONS OF THE WORLD

Taoism: Shit happens.

Here Krishna: Shit happens Rama Rama Ding Ding.

Hinduism: This shit happened before.

Islam: If shit happens, take a hostage.

Zen: What is the sound of shit happening?

Atheism: No shit.

Buddhism: When shit happens, is it really shit?

Confucianism: Confucius says, “Shit happens”.

7th Day Adventist: Shit happens on Saturdays.

Protestantism: Shit won´t happen if I work harder.

Catholicism: If shit happens, I deserve it.

Jehovah´s Witness: Knock, knock, “Shit happens”.

Unitarian: What is this shit?

Mormon: Shit happens again and again and again.

Judaism: Why does this shit always happen to me?

Rastafarianism: Let´s smoke this shit.

Om vi bara kunde sluta med att försöka vara lyckliga så skulle vi kunna ha det riktigt bra…..

 

………och ur kaoset talade en röst till mig och

sa: ”Le och var glad, ty det kunde vara värre”.

Och jag log och var glad och det blev värre.....

 

Det var en gång fyra personer som hette
Många, Någon, Någon-annan och Ingen.

Det fanns ett viktigt jobb som skulle göras
och Många tyckte att Någon skulle ta
tag i det.

Någon-annan skulle också ha kunnat göra
det, men Ingen gjorde det.

Någon blev förgrymmad, för det var ju
faktiskt Mångas ansvar.

Många tyckte nu att Någon-annan skulle
ju ha kunnat göra något åt det,
men Ingen förstod att Många faktiskt borde
ha gjort det.

Det slutade med att Många skyllde på
Någon-annan när i själva verket Ingen
kunde skylla på Någon.

Hälsningar
från Vem

 

Har du svårt att skilja på substantiv, adjektiv och verb? Skolan
har ändrat lite i sina undervisningsmetoder:

* Substantiv är ord som du sätter "fan" eller "jävel" efter;
klockfan, gubbjävel, hammarjävel, etc.

* Adjektiv är ord du sätter "skit" före;
skitbra, skitsnygg, skithäftig, etc.

* Verb sätter du "utav helvete" efter;
drack utav helvete dansade utav helvete, körde utav helvete, etc.

 

Nya Sjukpenningsregler
Från och med den 1 januari 2008 skall arbetsgivaren betala ut
sjukpenning till sina anställda.
De nya reglerna är klara och entydiga.

SJUKDOM ÄR INGEN FRÅNVAROORSAK.

Läkarintyg accepteras inte längre. Kan Du ta Dig till doktorn så kan Du också ta Dig till arbetet.

TJÄNSTLEDIGHET P.G.A. OPERATION

Beviljas ej. Anställd äger ej rätt att avlägsna någon del av sin kropp. Den utrustning som fanns vid anställningens ingående skall vara kvar och hållas i användbart skick. Om något avlägsnas sänks också den anställdes värde och lönen skall reduceras i motsvarande omfattning.

Kvinnliga skönhetsoperationer som sker på semestern är däremot att betrakta som kontinuerligt underhåll.

TANDLÄKARBESÖK

Besök hos tandläkare accepteras ej eftersom varje anställd som ej redan har löständer snarast skall installera sådana. I stället för att ränna hos tandläkaren skall Ni sända in proteserna till arbetsgivaren som ombesörjer lagning. Arbetsgivaren är skyldig att inom 60 dagar returnera proteserna.

GRAVIDITETSLEDIGHET

Ledighet för graviditet och mammaledighet har helt avskaffats i de nya reglerna. Kvinnliga arbetare skall sitta med benen ihop i arbetet och arbetsgivaren är skyldig att se till att preventivmedel alltid finns tillgängligt för att dölja eventuella spår av snedsprång. Skulle ändå någon anställd bli med barn får förlossning ske på vecko-slutsdagar och barnet tas om hand av mor- eller farföräldrar.

GYNEKOLOGBESÖK

Besök hos gynekolog är på grund av den förfinade tekniken hos dagen kontorsmaskiner helt onödig. Sätt Dig på kopieringsmaskinen och tag en bild (yngre kopierar direkt, äldre måste kanske trycka på förminskning först). Sänd bilden på telefax till gynekologen och fortsätt att arbeta.
OBS ! Var mycket noga med att faxa till rätt faxnummer.

ÖVRIGT

Eftersom toaletter ofta är en plats där smitta av magsjukdomar m.m. kan spridas skall alla dylika behov vara avklarade i bostaden innan man går till jobbet.

MVH// Försäkringskassan - Arbetsgivarna

Akta dig för det nya viruset!

Ett nytt virus sprider sig, kallad "arbete". Om du får arbete från
dina kollegor, din chef, via e-post eller på annat sätt, rör inte
arbetet på något sätt. Detta virus raderar ditt privatliv. Om du får
viruset, följ dessa instruktioner:

1. Klä på dig jackan och ta två goda vänner med dig.
2. Gå till närmaste pub.
3. Beställ tre drinkar.

När du upprepat detta 14 gånger, märker du att arbetet totalt har raderats
från din hjärna.

 

 

KÄRLEK ÄR DET SOM ÖKAR NÄR MAN SLÖSAR MED DEN

Jag längar för att det är ett sätt att bli förd genom liv med liv. Hade jag i min famn allt som går att få, hade jag då ängtan?

Livsinstruktioner

Totem Tantra

Ge människor mer än vad de förväntar sig

 och gör det för att du tycker om det.

Lär dig din favoritdikt utantill.

Tro inte på allt du hör, spendera inte allt du får och sov inte så mycket som du skulle vilja.

När du säger: "jag älskar dig", säg det på riktigt.

När du säger: "jag är ledsen", se personen i ögonen.

Tro på kärlek vid första ögonkastet.

Driv aldrig med andras drömmar.

Älska djupt och passionerat. Du kan bli sårad, men det är det enda sättet att leva livet komplett.

Om du inte är överens, förbli ändå lojal. Förolämpa inte.  Döm ingen p.g.a deras släktingar.

Prata långsamt men tänk snabbt.

Om någon ställer en fråga som du inte vill svara på, le och fråga ,”varför vill du veta det?"

Kom ihåg att den största kärleken och de största framgångarna innebär de  största riskerna.

Ring dina föräldrar.

Säg prosit när du hör någon nysa.

Låt inte ett litet missförstånd förstöra en stor vänskap.

När du upptäcker att du gjort fel, rätta till det genast.

Le när du svarar i telefon, den som ringer hör att du ler.

Gift dig med en man/kvinna som tycker om att konversera. När ni blir gamla, kommer er förmåga att konversera att vara viktigare
än något annat.

Spendera lite tid ensam.

Öppna din famn för ombyten/förändringar, men släpp inte på dina värderingar.

Kom ihåg att tystnad ibland är bästa svaret.

Läs fler böcker och se mindre på TV.

Lev ett bra och värdigt liv. När du blir gammal minns det som varit, då kan du njuta av det en andra gång.

Tro på Gud, men lås alltid din bil.

En kärleksfull atmosfär hemma är viktigt.

Gör allt du kan för att skapa en lugn och harmonisk miljö.

Om du inte är överens med din käresta, se på situationen som den är nu, inte som den varit.

Läs mellan raderna.

Dela med dig av allt du vet. Det är ett sätt att uppnå odödlighet.

Var vänlig mot vår planet.

Be, det finns en obeskrivlig kraft i en bön.

Avbryt aldrig någon som håller på att visa dig sin tillgivenhet.

Lägg inte näsan i blöt.

Lita aldrig på en man /kvinna som inte sluter ögonen när du kysser honom/henne.

En gång om året, åk till ett ställe du aldrig varit på.

Om du tjänar mycket pengar, placera dem för att hjälpa andra medan du fortfarande lever. Detta är den största tillfredsställelsen rikedom kan ge.

Kom ihåg, att inte uppnå det du vill är ibland en lyckoträff.

Lär dig alla regler, och bryt en del...

Kom ihåg att det bästa förhållandet är det där kärleken mellan två personer är större än behovet den ena har av den andra.

Bedöm din framgång i förhållande till det du måste avstå ifrån för att uppnå den.

Närma dig köket och kärleken med djärvhet.

”Livet är ingen rak och lättsam korridor längs
vilken vi färdas fritt och obehindrat,
utan istället en labyrint av passager,
genom vilka vi måste söka vår väg,
vilse och förvirrade, då och då
fångade i en återvändsgränd.

Men alltid, om vi har tron,
ska en dörr öppnas för oss,
kanske inte den vi själva
kommit på tanken att välja,
utan en som till slut
kommer att vara bra för oss.”

A.J Cronin

"Livet består till stor del  i att  göra det man inte vill"
/Max Eastman

 

Jäntelagen

Du skall tro att Du är något

Du skall tro att Du är lika god som alla andra och att alla andra är lika goda som Du

Du skall tro att Du är lika klok som andra, ibland klokare

Du skall veta att Du är lika bra. Om Du vet att Du gör Ditt bästa kan Du uppskatta dem som är bättre

Ibland vet Du mer än andra

Du är inte förmer än andra men Du är enastående som alla andra

Du duger till mycket

 

Skratta åt Dig själv och Din värld, det gör Dig fri

Du skall tro att många bryr sig om Dig

Du skall tro att Du kan lära andra en del och lära av dem

Varför? För att Du är någon, en som behövs

 

Det behövs 72 muskler

för att se sur ut,

men bara 14 för att le!

Var glad - - Spar energi!

 

Jag är glad....

att min man är en soffpotatis för då är han hemma hos mig och inte ute på barerna och dricker

för tonåringen som gnäller för att hon måste diska för då är hon hemma och inte ute på gatorna

för skatterna jag betalar för det betyder att jag har ett jobb

för att jag måste städa efter en fest för det betyder att jag har vänner

för att kläderna är lite trånga för det betyder att jag har mat på bordet

för att gräsmattan behöver klippas ,fönster tvättas och hängrännor som måste rensas; jag har ett eget hem

för skuggan som bevakar mitt arbete, det betyder att jag är ute i solen

för alla klagomål på politiker för det betyder att vi har fri yttranderätt

 för att parkeringsplatsen är längst bort för det betyder att jag har råd att ha bil

för min höga elräkning, den betyder att jag har det varmt

för kvinnan i bänken bakom mig i kyrkan som sjunger falskt för det betyder att jag kan höra

för tvätthögen på bordet för det betyder att jag har kläder att ta på mig.

för trötthet och värkande muskler i slutet av dagen - jag har kunnat arbeta hårt

för väckarklockan som ringer på morgonen, jag lever!

och sist men inte minst för att jag får många mail för det betyder att någon tänker på mig

 

Hon tar en titt i spegeln, när hon är:

3 år: Tittar på sej själv och ser en Drottning

8 år: Tittar på sej själv och ser Askungen eller Törnrosa

15 år: Tittar på sej själv och ser Askungen, Törnrosa eller

hejaklacksledaren

 - om hon inte har PMS och ser en fet, finnig och FUL tjej
(- Mamma, jag KAN inte gå till skolan och se ut så här!)

20 år: Tittar på sej själv och ser "Jag är för smal/tjock, för
kort/lång, för stripigt/lockigt hår"
 - men bestämmer sej för att gå ändå

30 år: Tittar på sej själv och ser "Jag är för smal/tjock, för
kort/lång, för stripigt/lockigt hår"
- men bestämmer sej för att hon inte har tid att fixa till sej så hon
går ändå.

40 år: Tittar på sej själv och ser "Jag är för smal/tjock, för
kort/lång, för stripigt/lockigt hår" -
men säger "Jag är åtminstone ren" och går ändå.

50 år: Tittar på sej själv och ser "Jag är" och går vart hon vill

60 år: Tittar på sej själv och påminner sig om alla människor som inte
ens kan se sej själv i en spegel längre. Går ut och övervinner världen.

70 år: Tittar på sej själv och ser visdom, skratt, erfarenhet
- och går ut och njuter av livet.

80 år: Bryr sej inte om utseendet. Sätter bara på sig den lila hatten
och går ut för att ha kul i den här i världen.

Kanske skulle vi alla ta på den där lila hatten tidigare……….

 

Inte är vi väl dummare än en gås?

Varje fågel flaxar med sina vingar, men genom att flyga i V-formation ökar flocken effektiviteten/räckvidden med hela 71% jämfört med om varje fågel flög ensam.

Människor som arbetar mot ett gemensamt mål och med en känsla av samhörighet kommer dit de vill både snabbare och lättare eftersom de förlitar sig på, och får draghjälp av, varandra.

Så snart en gås faller ur formationen återtar den sin plats så fort som möjligt för att kunna dra nytta av lyftkraften från den framförvarande gåsen. Att flyga ensam är inte bara tråkigt, det innebär dessutom ett ökat luftmotstånd.
Om vi har lika mycket förstånd som en gås stannar vi bakom de som är på väg dit vi vill. Accepterar och ger den hjälp som kan behövas.

När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås tar täten.
Det lönar sig att turas om och ta de svåra arbetsuppgifterna. Liksom gässen är människor beroende av varandras unika mix i form av förmåga, talang och resurser.

Gässen i formationen ropar bakifrån för att heja på de i täten så att de håller farten.
Vi måste se till att våra rop från de bakre leden är uppmuntrande och inte tvärt om. I en grupp med ett uppmuntrande klimat blir slutresultatet bättre.

När en gås blir sjuk, skadad eller kanske rent av skjuten, lämnar även två andra gäss formationen och följer sin kompis nedåt för att skydda och hjälpa. De stannar hon honom tills han dör eller kan flyga igen. Först därefter färdas de vidare.
Om vi har lika mycket förstånd som gässen stöttar vi våra vänner i medgång och finns vid deras sida i motgång.

Next fall – when you see geese heading south for the winter – flying along in a V-formation – you might consider what science has discovered as to why they fly as they do:

As each bird flaps its wings, it creates an uplift for the bird immediately following. By flying in V-formation the whole flock adds at least 71 % greater flying range than if each bird flew on its own.
People who share a common direction and sense of community can get where they are going more quickly and easily because they are travelling in the thrust of one another…

When a goose falls out of formation it suddenly feels the drag and resistance of trying to go alone…and quickly gets back into formation to take advantage of the lifting power of the bird in front.
If we have as much sense as a goose, we will stay in formation with those who are headed the same way we are…

 

When the head goose gets tired it rotates back in the wing and another goose flies point.
It´s sensible to take turns doing demanding jobs – with people or with geese flying south.

 

Geese honk from behind to encourage those up front to keep up the speed.
            What do we say when we honk from behind?

 

Finally – and this is important…when a goose gets sick or is wounded by gunshots and falls out of formation – two other geese fall out with the goose and follow it down to lend help and protection. They stand with the fallen goose until it´s able to fly or until it dies;
and only then do they launch out on their own or with another formation to catch up with their group…and when they do, they will find that their “old” places in the formation still remains….
            If we have the sense of a goose we will stand by each other – just like they do…

                                                            

Den lilla grodans allegori ...
 
Livets lektion 1 

Det var en gång en tävling ...  bland grodorna
Målet var att komma högst upp i ett torn…

Många människor samlades för att heja och titta….
Tävlingen började…
Människorna trodde ju egentligen inte att grodorna skulle lyckas med att klättra ända upp i tornet, så hejaropen blev egentligen bara, typ:
“Vilket jobb och elände, de kommer aldrig att lyckas, stackarna!”
 

Grodorna började ge upp utom en liten groda…


Folkmassan fortsatte:
“ Stackarna de kommer aldrig att klara det!”

Och tillsist gav grodorna upp och erkände sig besegrade, utom den enda lilla grodan som fortsatte uppåt och trotsade oddsen.


Äntligen efter enorma ansträngningar, lyckades den lilla grodan med det som de andra misslyckats med: att nå toppen, ensam!

De andra grodorna var nyfikna på hur hon lyckats.

En av dem närmade sig segraren för att få svar på hur hon lyckats avsluta och klara av provet.


Och… upptäckte att


den lilla grodan var döv!

...Lyssna aldrig på personer som har för vana att se allt negativt, lyssna bara till din hjärna och ditt hjärta!


Kom alltid ihåg vilken makt det hörda eller lästa ordet har över dig.
Det är därför du alltid skall varaEn résumé :

Var alltid döv när någon säger att du inte kan förverkliga dina drömmar!

 

När förändringens vind blåser

bygger en del vindskydd –
andra väderkvarnar….
Endast ett fåtal låter det blåsa
….och gläds åt den friska luften..

Att bli gammal…….

Att bli gammal är förbannat
man kan inte säga annat.
Det är rent helvetiskt,
osympatiskt, oestetiskt.
Allting hänger, torrt är skinnet,
trist är sinnet, svagt är minnet.
Munnen full av köpta tänder,
bruna fläckar uppå händer.
Det är fel på hjärnkontoret,
fast man kanske själv ej tror det.
Själen gråter, tanken sinar,
hjärnans celler bortförtvinar.
Det är slut på erotiken,
ingen liten vän i viken.
Reumatismen pinar låret,
rakt och stripigt hänger håret.
Ögonlocken som gardiner,
ådrorna som serpentiner.
Huden som en hop av skrynklor,
här och var ses stora rynkor.
Jag kan inte säga annat,
allting är ju rent förbannat.

 

 

På en geriatrisk avdelning på ett sjukhus i Skottland fanns en gammal dam som inte såg ut att intressera sig för omgivningen utan bara satt och stirrade ut genom fönstret. När hon var död fann man denna dikt bland hennes papper.

Vad ser ni systrar, vad ser ni säg?
Tänker ni inom er när ni tittar på mig:
”En knarrig gammal gumma, inte särskilt kvick
osäker om vanor, med frånvarande blick,
som spiller ut maten och inte ger svar
när ni muttrar om henne som aldrig blir klar.
Som inte ser ut att märka vad ni gör
och ständigt tappar käppen och aldrig ser sig för
som viljelöst låter er göra hur ni vill
med matning och tvättning och allt som hör till.
Är det så ni tänker, när ni ser på mig, säg?
Öppna ögonen systrar, titta närmare på mig.

Jag ska tala om vem jag är, som sitter här så still,
som gör vad ni ber mig och äter vad ni vill.

Jag är ett tio års barn med en far och en mor,
som älskar mig och mina systrar och min bror.

En sextonårs flicka, smäcker och grann,
med drömmar att snart få möta en man.

En brud nästan tjugo, mitt hjärta slår volt

vid minnet av löften jag givit och hållt.

Vid tjugofem – nu har jag mina egna små,
som behöver mig i hemmets lugna, trygga vrå.

En kvinna på trettio, mina barn växer fort
och hjälper varandra i smått och i stort.

Vid fyrtio är de vuxna och alla flyger ut,
men maken är kvar och glädjen är ej slut.

Vid femtio kommer barnbarn och fyller upp vår dag,
åter har vi småttingar, min älskade och jag. 

Mörka dagar faller över mig, min make är död.
Jag går mot en framtid i ensamhet och nöd.

De mina har nog av att ordna med sitt,
men minnet av åren och kärleken är mitt.

Naturen är grym. När man är gammal och krokig
får den en att verka en aning tokig.

Nu är jag bara en gammal kvinna
som sett krafterna tyna och charmen försvinna.

Men inuti denna gamla kropp bor ännu en ung  flicka.
Då och då uppfylls mitt medfarna hjärta,
jag minns min glädje, jag minns min smärta
och jag älskar och lever om livet på nytt
och jag tänker på åren, de alltför få som har flytt
och accepterar kalla fakta, att inget kan bestå.
Om ni öppnar era ögon, systrar, så ser ni ej
bara en knarrig gammal gumma.
KOM NÄRMARE! Se mig.

 

NÅGRA VISDOMSORD

När jag var yngre så vägde jag några kilo mindre. Jag behövde aldrig hålla
in magen när jag hade en snäv klänning. Men nu när jag är äldre har min
kropp gjort sig fri. Det finns elastisk komfort där min midja var en gång.

Italienska skorna måste vara två storlekar större, om fötterna alls går i,
och grenen på strumpbyxorna sitter alltför ofta nere vid knäna.

Men jag har också lärt mig, att det spelar ingen roll vad som händer, eller
hur svart allt känns idag; livet går vidare och imorgon blir en bättre dag.

Jag har lärt mig, att det säger mycket om en människa, hur hon/han hanterar
dessa tre saker, en regnig dag, borttappat bagage och ihoptrasslade
julgransljus.

Jag har lärt mig, att oavsett vilken relation du har till dina föräldrar, så
kommer du att sakna dem, när de inte finns där mer.

Jag har lärt mig att, skaffa sig pengar och saker, är inte detsamma som att
skapa sig ett liv.

Jag har lärt mig, att livet ibland ger dig en andra chans.

Jag har lärt mig att man kan inte gå igenom livet med en plockhandske på
båda händerna. Ibland måste man också kasta tillbaka bollen.

Jag har lärt mig, att när jag beslutar något direkt från hjärtat, så har jag
också oftast tagit rätt beslut.

Jag har lärt mig, att även om jag har smärta, så behöver jag inte ge andra
det.

Jag har lärt mig, att varje dag ska man sträcka ut handen till någon. Alla
behöver en varm tanke eller en vänlig klapp på axeln.

Jag har lärt mig, att jag fortfarande har mycket att lära.

Jag har lärt mig, att människor kommer att glömma bort vad du sagt och saker
du gjort, men det kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna sig.

 

 

Allvarligt talat !! Om promenader är så himla sunda som alla påstår, så skulle ju brevbäraren praktiskt taget vara odödlig. Valen simmar hela dagarna och äter bara fisk, och den är tjock som fan! Kaninen springer och hoppar hela dagarna, men lever max 5 år. Sköldpaddan springer inte, hoppar inte, kommer alltid sist, rör sig nästan inte och lever i 150 år, så......... Slappna av!

 

Dina barn tillhör dig inte

de är söner och döttrar av själva livets längtan.
De kommer genom dig, men inte från dig
och fastän de är hos dig, tillhör de dig inte.

Du kan ge dem din kärlek
men inte dina tankar, ty de har egna tankar.

Du kan hysa deras kroppar men inte deras själar,

ty deras själar befinner sig i morgondagens land,

som du inte kan besöka, inte ens i dina drömmar.

Du kan sträva efter att likna dem,
men försök inte att göra dem lika dig själv.

Ty livet går inte tillbaks
och dröjer inte vid igår.

Ur dikten ”The Prophet” av Kahlil Gibran, 1923.

 

I mitt nästa liv vill jag bli en björnhona!!

1.  Om du är en björn, kan Du sova hela vintern.
     Du gör absolut ingenting i 6 mån.
     Det kan jag leva med,

2. Före du går i ide, måste du äta tills du rullar i
    princip. Jag kan leva med det också.

3. Om du är björn, föder du två barn (som är lika         
    stora som en valnöt) och det , medan du sover.
    När du vaknar upp är de halvvuxna, mjuka och          
    urgulliga ungar.  Det kan jag definitivt leva med!

4. Om du är björnmamma, vet alla att du menar 
    allvar!  Du slår ned alla som plågar dina ungar. 
   .  Jag kan leva med det! 

5. Om du är björn FÖRVÄNTAR sig din make att du    
    morrar när du vaknar!  Han FÖRVÄNTAR sig också   
    att du har håriga ben, dålig andedräkt och           
    överflödigt kroppsfett.

JAPP!! jag vill bli björn.................

 

Att tänka på i vinter ! !

- Har man ingen mössa så blir
  man förkyld

- E man förkyld så blir man
  troligen hes.

- E man hes så måste man viska.

- Den som viskar han ljuger.

- Ljuger man åker man i
  fängelse.

- Åker man i fängelse börjar
  man troligen knarka.

-  Knarkar man så dör man

-  Så glöm för helvete inte
  mössan.

 

Även den bästa kan göra sina misstag, sa igelkotten och klättrade ner från rotborsten!!!!

 

Eilngt en uneörnskding på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn roll
i viekln odrnnig bksortnävea i ett ord såtr i, det edna som är vtikigt är
att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om
blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne
leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet. Gnaksa färkct tcyker
jag.

 

"Låt det finnas frid inom dig. Låt dig känna att du är precis där det är meningen att du skall vara. Låt dig inte glömma de tillitsfulla och gränslösa möjligheter du och alla andra föddes med. Må du använda de gåvor du mottagit och förmedla den kärlek som har givits dig. Må du vara nöjd med dig själv, precis som du är. Låt den här vetskapen sjunka in i hela din kropp och tillåta den att fritt få sjunga, dansa, berömma och älska. Den finns för alla och envar."

"Livet består inte av att vänta ut stormarna. Det handlar om att lära sig dansa i regnet!
"

Peace

Stare at the red dot for 30 seconds, then

look away at a smooth wall...

Fortsättning nästa sida

Tillbaka